The Word Foundation

NY

TENY

SEPTAMBRA, 1913.


Copyright, 1913, avy amin'ny HW PERCIVAL.

MOMBA NY FAMONOANA.

Tsara ve raha manaisotra ny faniriany hanao firaisana ny lehilahy, ary tokony hiezaka hiaina fiainam-pianakaviana izy?

Izany dia tsy maintsy miankina amin'ny antony manosika sy ny toetran'ny lehilahy. Tsy tsara indrindra ny manandrana mandetika na mamono ny filan'ny nofo; fa tsara indrindra indrindra raha hanakana sy hifehy izany. Raha tsy manana zavatra na tsara indrindra noho ny firaisana ara-nofo ny olona iray; raha mifehy ny biby ny olona; ary raha misy miaina hiaina sy hankafizany, handinihana ny fahafinaretana amin'ny firaisana ara-nofo, tsy afaka atao ny manandrana mamono na mamono ny faniriany ara-nofo - na dia afaka "miaina fiainana celibacy."

Araka ny «Rakibolana mahazatra», dia midika hoe: "ny toetry ny olona tsy manambady na manambady, indrindra fa ny lehilahy tsy manambady; mifady amin'ny fanambadiana; toy ny, ny fitiavan 'ny fisoronana. ” Ny celibate dia voalaza fa, "izay mijanona tsy manambady; indrindra fa ny lehilahy iray mifatotra amin'ny voadim-pinoana. ”

Ny olona izay manana fahaiza-manao ara-batana sy ara-tsaina dia manambady, nefa miaina fiainana an-dehilahy mba hialana amin'ny fifamatorana, andraikitra ary vokatry ny fanambadiana, ary tsy manana ny sitrapony na ny faniriana hifehy ny maha-lehilahy azy. ny zanak'olombelona, ​​na izy na tsy afaka amin'ny voady, na izy na tsy nandray baiko ary dia eo ambany fialofana sy fiarovana ny fiangonana. Ny fahadiovam-pitondrantena sy ny fahadiovan'ny eritreritra dia ilaina amin'ny fiainana mampihetsi-po amin'ny olona izay hiditra ao amin'ny fanahin'izany fiainana izany. Vitsy ny celibates, ireo tsy manambady, izay tsy dia miankin-doha amin'ny eritreritra sy ny fihetsika tsy mitovy amin'ny olona miaina ao amin'ny fanjakana manambady.

Ireo olona izay mahatsapa ho ao an-trano eto amin’izao tontolo izao ary salama ara-batana, ara-pitondran-tena, ara-tsaina hanambady, dia matetika manao tsirambina ny adidy sy ny adidy amin’ny fijanonana ho tsy manambady. Ny antony hiveloman'ny olona tsy manambady dia tsy tokony ho: fanafahana amin'ny fifamatorana, adidy, andraikitra, ara-dalàna na hafa; voady, fivalozana, didy ara-pivavahana; hahazoana fahamendrehana; hahazoana valisoa; mba hahazoana ny fisondrotana amin'ny hery ara-nofo na ara-panahy. Ny anton’ny fiainana tsy manambady dia tokony ho: tsy afaka manatanteraka ny adidy efa nataony sy iriny hotanterahina, no sady mahatoky amin’ny adidy amin’ny fanjakana manambady; izany hoe ny fiainam-panambadiana dia tsy mety aminy amin'izay asany. Tsy midika akory izany fa ny asa raitra na ny lamaody sasany dia antony tokony tsy hanambady. Tsy misy asa na asa azo antoka ho an'ny celibataire. Ny fanambadiana dia tsy manakana an’ilay antsoina matetika hoe “fiainana ara-pivavahana” na “ara-panahy”. Ny andraikitra ara-pivavahana izay ara-moraly dia azon'ny manambady ihany koa ho fenoin'ny tsy manambady; ary matetika miaraka amin'ny fiarovana bebe kokoa ho an'ny mpikonfesy sy mibaboka noho ny rehefa tsy manambady ilay mpikonfesy. Ny olona manambady matetika dia mahay manome torohevitra kokoa noho ny tsy mbola nivady.

Ilaina ny tsy fivadihana ho an'izay tapa-kevitra ny hahazo ny tsy fahafatesana. Tokony ho ny antony nanosika azy hiaina toy izany anefa, dia ny hanompoany tsara kokoa ny taranak’olombelona. Ny konfesy dia tsy toerana ho an’izay efa hiditra amin’ny lalana mankany amin’ny fiainana tsy mety maty; ary rehefa lavitra izy dia hanana asa lehibe kokoa. Izay mendrika ny hiaina fiainana tsy manambady dia tsy ho azo antoka ny amin’izay adidiny. Tsy afaka amin'ny filan'ny nofo ny olona iray mendrika ny hiaina tsy manambady; nefa tsy mitady hanorotoro na hamono azy izy. Mianatra mifehy sy mifehy azy io izy. Izany no ianarany sy ataony amin’ny faharanitan-tsaina sy ny finiavana. Tsy maintsy miaina fiainana tsy manambady amin'ny eritreritra ny olona iray, vao afaka manao izany izy. Dia velona ho an’ny rehetra izy, ka tsy handratra ny tenany na ny hafa.

Namana [HW Percival]