Fisainana sy faniriana


nataon'i Harold W. Percival
Famaritana fohy
Inona no zava-dehibe aminao eo amin'ny fiainana?

Raha ny valinteninao dia ny hahazoana fahatakarana bebe kokoa momba ny tenanao sy izao tontolo izao izay iainantsika; raha toa ka takatrao hoe nahoana isika no eto an-tany ary inona no miandry antsika aorian'ny fahafatesana; Raha fantatrao ny tena tanjon'ny fiainana, ny fiainanao, Fisainana sy faniriana dia manome fahafahana anao hahita ireo valiny ireo ary maro hafa. . .


"Ny boky dia manazava ny zava-kendren'ny fiainana. Tsy natao hahitana fahasambarana izany tanjona izany, na eto na any aoriana. Tsy tokony 'hamonjy' ny ain'ny olona koa izy. Ny tena tanjon'ny fiainana, ny tanjona izay hanome fahafaham-po ny hevitra sy ny fisainana, dia izao: ny tsirairay amintsika dia hahatsiaro tsikelikely tsikelikely hatrany amin'ny fahatsiarovan-tena; izany hoe, mahatsapa ny natiora, ary ao ambadiky ny natiora. "HW, Percival