Ny Video Foundation Foundation


Fisainana sy faniriana, by Harold W. Percival, dia nambaran’ny maro ho boky feno indrindra hatramin’izay nosoratana momba ny olombelona sy izao rehetra izao. Tamin'ny pirinty nandritra ny 70 taona mahery, dia namoaka hazavana mamirapiratra momba ireo fanontaniana lalina izay nanahiran-tsaina ny olombelona hatramin'izay. Ny pejinay Video dia misy famelabelarana am-peo amin'ireo pejy 3 voalohany amin'ny Fampidirana ary topy maso, mampiasa ny tenin'i Percival, amin'ny fomba tsy mahazatra Fisainana sy faniriana nosoratana.
Harold W. Percival dia nanoritsoritra ny traikefany mahery sy tsy misy dikany amin'ny fahatsiarovan-tena amin'ny fahatsiarovan-tena ao amin'ny sasin-teny amin'ny opus lehibeny, Fisainana sy faniriana. Io no hany fotoana nampiasana ny mpisolo anarana olona voalohany "izaho" ao amin'ny boky. Nambaran’Atoa Percival fa naleony mijoro amin’ny fahamendrehany manokana ilay boky fa tsy voataonan’ny toetrany. Ity horonantsary ity dia famakiana ny Sasin-tenin'ny Mpanoratra manontolo.
Ny lahatsary eto ambany dia ahitana feo feno Fampidirana—ny toko voalohany manontolo—to Fisainana sy faniriana nataon'i Harold W. Percival. Ity famakiana ity dia avy amin'ny andiany faha-11.
Ity famaritana ny Alcoholism ity dia avy amin'ny Fisainana sy faniriana, nosoratan’i Harold W. Percival.
Ity famaritana ny Fahamarinana ity dia avy amin'ny Fisainana sy faniriana, nosoratan’i Harold W. Percival.
Ity famaritana ny fisainana tsy mamorona fisainana ity dia avy amin'ny Fisainana sy faniriana, nosoratan’i Harold W. Percival.
Mpianatra ny Fisainana sy faniriana, Joe, dia mizara ny heviny momba ilay boky sy ny fiantraikan’izany teo amin’ny fiainany.