Ny demokrasia dia fitondram-panjakana

theword

Ny demokrasia dia boky momba ny famoaham-bokin'ny governemanta (240 p.)