The Word Foundation

NY

TENY

JONA ​​1910.


Copyright, 1910, avy amin'ny HW PERCIVAL.

MOMBA NY FAMONOANA.

Azonao atao ve ny mijery ny hoavy ary maminavina ny hetsika hoavy?

Azo atao nefa zara raha jerena ny mijery ny ho avy. Azo atao fa azo jerena ao amin'ny pejy maro ny tantara. Momba ny maha-izy azy izay tsy maintsy mamaritra ny fahaizan'ny tena sy ny fahaizanao tsara. Ny sakaiza dia tsy hanoro iray hafa hiezaka ny hijery ny ho avy. Izay mijery ny ho avy tsy hiandry torohevitra. Toa izy. Fa an'ireo izay mijery ny ho avy, vitsy no mahalala ny zavatra jereny. Raha mijery sy mahita izy ireo dia vao ny lasa no lasa lasa lasa mahalala an-dry zareo rehefa hitany. Raha misy mahita ny ho avy, dia tsy misy fahavoazana manokana amin'ny fanohizany hatrany, na dia vitsy aza ireo afaka mahazo tombony amin'ny fandidiana. Ny loza dia tonga saika tsy dia maminany mialoha izay heverin'ny mpijery izay hitany.

Raha mijery na mahita ny ho avy izy dia manao izany amin'ny sainy, izany hoe ny saina astral; na miaraka amin’ny fahaizany, izany hoe ny fahaizan’ny saina; ary tsy misy loza manokana amin'ny fanaovana izany, raha tsy miezaka ny hampifangaro ny tontolo hitany amin'ity tontolo ara-batana ity izy. Rehefa manandrana maminavina izay hitranga amin’izao tontolo izao amin’ny zavatra hita any amin’ny tontolo hafa izy, dia lasa very hevitra izy; tsy afaka mampita izay hitany sy mampifanaraka izany amin’ny toerany amin’ny hoavy eto amin’ity tontolo ara-batana ity izy; ary izany tokoa na dia hitany tokoa aza. Tsy azo ianteherana ny faminaniany rehefa ampiharina amin’ny fisehoan-javatra ho avy eto amin’ity tontolo ara-batana ity, satria tsy mitranga araka ny nambara mialoha ny fotoana, na ny fomba, na ny toerana misy azy ireo. Izay mahita na miezaka mijery ny hoavy dia toy ny zazakely mahita na miezaka mijery zavatra momba azy. Rehefa afaka mahita ilay zaza dia tena faly, nefa manao fahadisoana maro eo amin’ny fahafantarany sy ny fitsarany ny zavatra hitany. Tsy afaka mankasitraka ny fifandraisana na ny elanelana misy eo amin'ny zavatra. Tsy misy elanelana ho an'ny zaza. Hiezaka ny hihazona ny lakandrano amin'ny fahatokiana be toy ny hihazonany ny oron-dreniny izy ary tsy hahatakatra ny antony tsy hahatongavany amin'ny lakandrano. Izay mibanjina ny ho avy dia mahita ny zava-mitranga sy ny eritreritra izay hitranga, satria tsy manam-pahaizana momba ny fifandraisana misy eo amin'ny zavatra hitany eo amin'izao tontolo izao hitany azy sy ny tontolo ara-batana izy, ary satria tsy hainy. manombatombana ny fotoanan'ny tontolo ara-batana mety hitrangan'izany mifandraika amin'ny zava-mitranga izay tadiaviny. Faminaniana maro no tanteraka, na dia tsy araka ny nambara mialoha aza. Tsy fahendrena àry ny miantehitra amin’ny vinavinan’ireo izay miezaka mijery ny ho avy amin’ny alalan’ny fampiasana clairvoyance na saina hafa, satria tsy afaka milaza hoe iza amin’ireo faminaniana ireo no ho marina.

Ireo izay miankina amin'ny faminaniana izay avy amin'ny antsoina hoe "fiaramanidina anatiny" na "fahazavana astral," dia very ny iray amin'ireo zon'ny maha-sarobidy azy, izany hoe ny fitsaràn'izy ireo manokana. Fa, na dia misy hadisoana maro azon'ny olona atao amin'ny fiezahana mitsara zavatra sy fepetra ho an'ny tenany, izy ihany no hitsara araka ny tokony ho izy, amin'ny alalany mianatra, ary mianatra amin'ny fahadisoany izy; raha toa ka mianatra hiankina amin'ny faminaniana hafa izy dia tsy hitsara araka ny tokony ho izy mihitsy izy. Izay manambara zava-mitranga ho avy dia tsy manana antoka momba ny fahatongavan'izy ireo araka ny efa nambara mialoha, satria ny heviny na ny fahaiza-manao izay noforonina dia tsy misy ifandraisany amin'ny eritreritra na fahaiza-miaina hafa. Ka izay mahita na maheno ihany, ary tsy tonga lafatra, ary izay manandrana maminavina izay hitany na henony, dia mety ho marina amin'ny lafiny sasany, fa mba hampifangaro ireo izay miankina amin'ny faminaniany. Ny fomba tokana ahafahana maminany mialoha ny zava-mitranga ho avy dia ny olona mieritreritra hoe manana fahaiza-misaina na mahay ny fahaizany; Amin'izany toe-javatra izany dia mifandraika amin'ny hafa ny toe-tsaina na ny fakampanahy ary ho vita tanteraka ny rehetra ka azo ampiasaina tsara araka izay vitany izay ahafahan'ny olona iray mampiasa ny sainy amin'ny asany sy ny fifandraisany amin'ity tontolo ara-batana ity.

Ny ampahany lehibe indrindra amin'ny fanontaniana dia hoe: Mety ve? Amin'ny toe-piainan'ny olombelona ankehitriny dia tsy mety izany, satria raha misy afaka mampiasa ny saina anatiny ary manazava azy ireo amin'ny toe-javatra sy ny toe-javatra iainan'ny tontolo ara-batana, dia hanome tombony tsy rariny izy eo amin'ireo olona izay iainany. Ny fampiasana ireo atiny anaty dia ahafahan'ny lehilahy mahita izay efa nataon'ny hafa; ny fijerena izay azo antoka fa hitondra valiny sasantsasany satria ny fampidinana baolina amin'ny rivotra dia hianjera. Raha nisy nahita ny baolina nidina sy afaka nanaraka ny làlin'ny sidin-dresaka izy ary nanana traikefa, dia afaka tombanana mazava tsara ny toerana hahalavoany. Ka raha afaka mampiasa ny saina anatiny mba hahitana izay efa natao teo amin'ny tsenambola na amin'ny faribolana ara-tsosialy na amin'ny raharaham-panjakana dia ho hainy ny manararaotra ny zavatra tsy nokitaina mba ho mitokana, ary afaka mamolavola endrika ny zavatra nataony mba hahasoa ny tenany na ireo olona tiany. Izany no mahatonga azy ho lasa talen'ny fitondram-panjakàna ary afaka manararaotra sy hifehezana ny hafa tsy nanana fahefana toa ny azy. Noho izany, alohan'ny ahafahana manadihady ny ho avy ny olona ary milaza mialoha ny zava-mitranga amin'ny ho avy, dia tsy maintsy efa nandresy ny fitsiriritana, ny hatezerana, ny fankahalana ary ny fitiavan-tena, ny fanirian'ny eritreritra, ary tsy maintsy ho voarohirizin'ny zavatra hitany sy vinavinainy. Tsy maintsy afaka amin'ny faniriana rehetra na fananana an'izao tontolo izao izy.

Namana [HW Percival]